KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Via egne fotos, og en kort beskrivelse af hver sommerfugl, er KajsNatur en hjælp til artsbestemmelse af danske og europæiske dagsommerfugle.

KajsNatur - Sommerfugle, Butterflies

KajsNatur indeholder godt 260 Europæiske dagsommerfuglearter – dokumenteret med over 2.000 fotos.

Sidste nyt på KajsNatur:
Så er billederne (ca. 2.000) på hjemmesiden genetableret efter at Google lukkede ned for delingsmulighederne fra Picasa i januar 2019.

* Sommerfugleekskursion til Albanien 2019 (med billeder)
* Sommerfugleobservationer Pyrenæerne og Andorra 2017 (med billeder)
* Sommerfugleekskursion til Andalusien, Spanien 2017 (med billeder)
* Sommerfugleekskursion til Grækenland 2016