KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Fransk bredpande

Fransk bredpande, Pyrgus armoricanus, Oberthur`s Grizzled Skipper

Kendetegn: Fransk bredpande, Pyrgus armoricanus ligner på oversiden spættet bredpande, men kendes på de svagere lyse, nærmest udviskede, pletter på bagvingeoversiden.

Vingefang: 21 – 26 mm

Lignende arter:
Spættet bredpande, Pyrgus malvae

Værtsplanter: Knoldet mjødurt (Filipendula vulgaris), Soløje (Helianthemum nummularium) og Krybende potentil (Potentilla reptans)

Udbredelse: Er udbredt i Mellem- og Sydeuropa. Få isolerede bestande i Skåne. I Danmark findes den kun på Røsnæs og på Vesterlyng. I 2019 er der en enkelt observation fra Disbjerg