KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Sortplettet bredpande

Sortplettet bredpande, Carterocephalus silvicola, Northern Chequered Skipper

Kendetegn: Sortplettet bredpande, Carterocephalus silvicola kan ikke forveksles med nogen anden dansk dagsommerfugl. Hannens grundfarve er gullig med sorte pletter. Hunnen er mørkere i grundfarven med sammenhængende gule pletter på forvingerne.

Vingefang: 25 – 30 mm

Lignende arter:
Gulplettet bredpande, Carterocephalus palaemon

Værtsplanter: Miliegræs (Milium effusum) og Engrørhvene (Calamagrostis canescens)

Udbredelse: Sortplettet bredpande findes i Nordtyskland, Polen, De Baltiske lande og Norden.
I Danmark er den ret sjælden, og dens udbredelsesområde er begrænset til skovene ved Maribo på Lolland.