KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Østlig grønbroget kålsommerfugl

Østlig grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa, Eastern Bath White

Kendetegn: Østlig grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa adskiller sig klart fra de øvrige kålsommerfugle med de markante mørke tegninger den har på oversiden af vingerne. På bagvingeundersiden har den udbredte grønbroget tegninger.

Østlig grønbroget kålsommerfugl (Pontia edusa) og Vestlig grønbroget kålsommerfugl (Pontia daplidice) har ikke synlige kendetegn der adskiller de to arter. Det sikreste tegn er geografien – se under udbredelse.

Vingefang: 34 – 48 mm

Lignende arter:
Vestlig grønbroget kålsommerfugl, Pontia daplidice

Værtsplanter: Strandsennep (Cakile maritima), Finbladet vejsennep (Descurainia sophia) og Gul reseda (Reseda lutea) m.fl.

Udbredelse:
I Central- og Østeuropa, samt Italien flyver den Østlig grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa

I Spanien og Frankrig inkl. Korsika og Sardinien flyver den Vestlig grønbroget kålsommerfugl, Pontia daplidice

I Danmark kan den Østlige grønbroget kålsommerfugl træffes som tilflyver på sydøst vendte kyster