KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Guirlandesommerfugl

Guirlandesommerfugl, Zerynthia polyxena, Southern Festoon

Kendetegn: Guirlandesommerfugl, Zerynthia polyxena er på oversiden gullig med kraftig sort markering, og kendetegnende ved den markante sorte og gule bølgende linje ved vingernes sømkant.

Lignende arter:
Vestlig Guirlandesommerfugl, Zerynthia rumina
Italiensk Gulandesommerfugl, Zerynthia cassandra

Vingefang: 46 – 52 mm

Udbredelse: Guirlandesommerfugl, Zerynthia polyxena flyver i Sydøsteuropa og lokaliteten er en god indikator på – hvilken Guirlandesommerfugl det drejer sig om. Det er kun i Sydøstfrankrig at rumina og polyxena er samflyvende.