KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Skovblåfugl

Skovblåfugl, Celastrina argiolus, Holly Blue

Kendetegn: Skovblåfuglen, Celastrina argiolus er lyseblå, og det gør den let genkendelig i flugten. Hunnen er lyseblå på oversiden af vingerne med brede sortgrå vingesøm. Hannen har kun en smal sort sømlinie. På undersiden af vingerne er begge kønnene hvidblå med små sorte pletter.

Vingefang: 25 – 32 mm

Værtsplanter: Skovblåfuglen er ikke kræsen og er den blåfugl i Danmark der lever på flest forskellige værtsplanter. De vigtigste planter er dog: Tørst (Frangula alnus), Vedbend (Hedera helix) og Vrietorn (Rhamnus cathartica)

Udbredelse: Findes i Europa på nær Skotland, Nordvestskandinavien.
I Danmark er den fundet i det meste af landet.