KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Lille marmorbredpande

Lille marmorbredpande, Carcharodus tripolinus, False Mallow Skipper

Kendetegn: Lille marmorbredpande, Carcharodus tripolinus er brunlig på vingeoversiden. Den har lyse, men utydelige pletter på oversiden af bagvingerne. Den har lyse pletter både på for- og bagvingeundersiden.

Vingefang: 26 – 32 mm

Lignende arter:
Marmorbredpande, Carcharodus alceae

Udbredelse: Afløser søsterarten Carcharodus alceae i det sydlige Spanien og Portugal.