KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Højalpin Klippe-Bjergrandøje, Erebia pluto

Højalpin Klippe-Bjergrandøje, Erebia pluto,  Sooty Ringlet

Kendetegn: Højalpin klippe-bjergrandøje, Erebia pluto er en mørk alpin sommerfugl. Hannen er nærmest fløjlssort på oversiden. Hunnen er lidt lysere og mere variabel i udseende.
Det er en art som udviser et komplekst opbud af lokale, geografiske overgangsformer. Billedet nedenfor er formen nicholii som har to fine øjepletter med pupiller på oversiden af forvingerne. 

Vingefang: 40 – 50 mm

Udbredelse: En art der kun flyver i højderne typisk over 2.000 meter. Findes lokalt i Alperne og i Abruzzes i Italien. 
Findes ikke i Danmark.