KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Stregbredpande

Stregbredpande, Thymelicus lineola, Essex Skipper

Kendetegn: Stregbredpande, Thymelicus lineola og Skråstregbredpande, Thymelicus sylvestris ligner hinanden til forveksling.

De kendes fra andre bredpander på deres manglende pletter på undersiden af bagvingerne. På oversiden har hannerne en tynd stribe duftskæl. Hos stregbredpanden er den lige, imens den hos skråstregbredpanden er buet.

Det sikreste kendetegn er følehornenes spids. Her er undersiden hos stregbredpande kulsort. Hos skråstregbredpanden er den orangebrun.

Vingefang: 22 – 27 mm

Lignende arter:
Skråstregbredpande, Thymelicus Sylvestris

Værtsplanter: Mange forskellige græsser. Heriblandt Almindelig kvik (Elymus repens), Hundegræs (Dactylis glomerata) og Almindelig rajgræs (Lolium perenne)

Udbredelse: Træffes i Europa på nær Irland og Nordskandinavien.
I Danmark er den almindelig i hele landet.