KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Brun pletvinge

Brun pletvinge, Melitaea athalia, Heath Fritillary

Kendetegn: Brun pletvinge, Melitaea athalia er orangebrun med mørkebrun nettegninger. På forvingernes underside har den bagtil buede sorte submarginalpletter. På bagvingeundersiden er udfyldningerne flødefarvet imellem de to fine sorte sømlinier. Hos Mørk pletvinge er udfyldningen brun.

Vingefang: 32 – 42 mm

Lignende arter:
Sydlig brun pletvinge, Melitaea celadussa
Guldpletvinge, Melitaea aurelia

Mørk pletvinge, Melitaea diamina
Engpletvinge, Melitaea parthenoides

Værtsplanter: Kohvede (Melampyrum sp.), Ærenpris (Veronica sp.) og Lancetbladet vejbred (Plantago lanceolata).

Udbredelse: Europa, dog ikke Mellem og Nordlige del af De Britiske Øer, Sydspanien, Korsika og Sardinien.
På den Iberiske halvø, Sydfrankrig, Sydvestlig alper inkl. Nordvestitalien afløses den af søster arten, Sydlig brun pletvinge, Melitaea celadussa.
I Danmark findes Brun pletvinge kun i Jylland, hvor den lokalt kan være talrig.