KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Iolas

Iolas, Iolana iolas, Iolas Blue

Kendetegn: Iolas, Iolana iolas er Europas største blåfugl. Hannen har blå vingeoversider med sort sømkant.
Hunnen er også blå på vingeoversiden, men med brede mørke vingekanter.
På undersiden har Iolas en jævn række af øjepletter parallel med forvingens kant.

Vingefang:  36 – 42 mm

Udbredelse: Meget lokalt i Sydeuropa.
Findes ikke i Danmark