KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Mosaikbredpande

Mosaikbredpande, Muschampia proto, Sage Skipper

Kendetegn: Mosaikbredpande, Muschampia proto har på oversiden af forvingerne en markante hvid midtplet. På begge vingepar har den på oversiden slørede marginalpletter.
Vingeundersidernes grundfarve varierer efter sæsonen. Grønlig om foråret, brunlig, orange eller lyserød i midt- eller sensommeren.

Vingefang: 28- 30 mm 

Udbredelse: Portugal, Spanien, Syditalien og Sydøsteuropa.
Findes ikke i Danmark