KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Kommabredpande

Kommabredpande, Hesperia comma, Silver-spotted Skipper

Kendetegn: Når Kommabredpanden, Hesperia comma sidder i sin karakteristiske “jetjager” hvilestilling ligner den stor bredpande. Hannen af Kommabredpande har sorte duftskæl med en fin stribe af sølvskinnende hår.
På undersiden er begge køn let genkedelig på bagvingeundersidens hvide pletter.

Vingefang: 24 – 32 mm

Lignende arter:
Stor bredpande, Ochlodes sylvanus

Værtsplante: Primært Fåresvingel (Festuca ovina)

Udbredelse: Kommabredpande, Hesperia comma kan træffes i Europa på tørre marker, sand- og kalkgrund på nær den nordlige del af De Britiske Øer.
I Danmark er den forholdsvis sjælden. Findes bla. i Tinnet Krat, Midtjylland, på Djursland, Thy, Skagen, samt på øerne Læsø og Samsø.