KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Skråstregbredpande

Skråstregbredpande, Thymelicus sylvestris, Small Skipper

Kendetegn: Skråstregbredpanden, Thymelicus sylvestris ligner til forveksling stregbredpande, Thymelicus lineola. Duftskælstriben hos hannen er længere og mere krum, end hos stregbredpanden.

Følehornsspidsen er orange på undersiden hos Skråstregbredpanden og sorte hos Stregbredpanden. 

Vingefang: 23 -28  mm

Lignende arter:
Stregbredpande, Thymelicus lineola

Værtsplanter: Fløjlsgræs (Holcus lanatus), Krybende hestegræs (Holcus mollis) og Engrottehale (Phleum pratense)

Udbredelse: I Europa er den udbredt på nær Irland, Skotland, Sverige, Norge og Finland. I Danmark findes skråstregbredpanden kun vest for Storebælt, hvor den er almindelig.