KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Stor bredpande

Stor bredpande, Ochlodes sylvanus, Large Skipper

Kendetegn: Stor bredpande, Ochlodes sylvanus er den største bredpande i Danmark. Hannen har kraftige duftskælstribe på oversiden af forvingerne. Stor bredpande kendes fra andre bredpander på bagvingeundersiden, hvor den har nogle utydelige gullige pletter.

Vingefang: 26 – 34 mm

Lignende arter
Kommabredpande, Hesperia comma

Værtsplanter: Græsarter med brede og glatte blade. Primært: Hundegræs (Dactylis glomerata), Bjergrørhvene (Calamagrostis epigeios), Engrottehale (Phleum pratense) og Blåtop (Molinia caerulea).

Udbredelse: Almindelig i Europa på nær Skotland, Irland, Nordskandinavien, Korsika og Sardinen.
I Danmark er den almindelig i hele landet på nær Bornholm, hvor den aldrig er observeret.