KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Stor bredpande

Stor bredpande, Ochlodes sylvanus, Large Skipper

Kendetegn: Stor bredpande er den største bredpande i Danmark. Hannen har kraftige duftskælstribe på oversiden af forvingerne. Stor bredpande kendes fra andre bredpander på bagvingeundersiden, hvor den har nogle utydelige gullige pletter.

Vingefang: 26 – 34 mm

Navneændring: Før år 2000 var det latinske navn for Stor bredpande Ochlodes venata.

Lignende arter
Kommabredpande

Udbredelse: Almindelig i Europa på nær Skotland, Irland, Nordskandinavien, Korsika og Sardinen. I Danmark er den almindelig i hele landet på nær Bornholm, hvor den aldrig er observeret.

Stor bredpande.jpgStor bredpande.10.jpgStor bredpande på blåhat2.jpgStor bredpande på blåhat3.jpgStor bredpande, sylvanus.jpgStor bredpande.jpgStore Bredpander.tif.jpgStor bredpande4.jpgStor bredpande5.jpgStor bredpande8.jpg