KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Asiatisk pletvinge, Euphydryas intermedia

Asiatisk pletvinge, Euphydryas intermedia, Asian Fritillary

Kendetegn: Asiatisk pletvinge, Euphydryas intermedia er fantastisk flot med sin teglstensrøde bånd på oversiden af vingerne. Bemærk at den ikke har sorte pletter i båndet på bagvingerne, som søsterarten Euphydryas aurinia har – der også flyver i Alperne.
Den ligner endnu mere Euphydryas maturna, men den flyver ikke i Alperne og er et typisk lavlands-sommerfugl. E. intermedia flyver fra ca. 1.500 – 2.500 meters højde.
På undersiden af bagvingerne har den brede hvidgule og orange bånd.

Lignende arter:
Hedepletvinge, Euphydryas aurinia
Askepletvinge, Euphydryas maturna

Vingefang: ca. 38 – 42 mm

Udbredelse: Som navnet siger er det en asiatisk art, som i Europa kun har sin udbredelse i Alperne, hvor den er ret sjælden og lokalt. I Alperne er det underarten wolfensbergeri der flyver.