KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Askepletvinge

Askepletvinge, Euphydryas maturna, Scarce Fritillary

Kendetegn: Askepletvinge, Euphydryas maturna er fantastisk flot med sine teglstensrøde pletter i sømfeltet. Farverne kan være meget kontrastrige eller mere afdæmpet. På undersiden af bagvingerne har den brede gule og orange bånd.

Lignende arter:
Hedepletvinge, Euphydryas aurinia

Vingefang: ca. 36 – 46 mm

Udbredelse: En sjælden art i Europa, der forekommer i meget spredte bestande. Findes i Mellemsverige, Sydøstfinland, samt i Sydøsteuropa.
I Danmark er der kun to usikre fund fra 1890 på Lolland.