KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Skovperlemorsommerfugl

Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe, High Brown Fritillary

Kendetegn: Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe ligner på oversiden Klitperlemorsommerfugl, Fabriciana niobe og Markperlemorsommerfugl, Speyeria aglaja til forveksling. Skovperlemorsommerfuglen har de klareste farver og er normalt større end Klitperlemorsommerfuglen. Den har normalt også færre sorte pletter på oversiden af vingerne – 4 på forvingerne og 3 på bagvingerne. På undersiden har den store og tydelige perlemorpletter, samt øjenpletter i sømfeltet. Vinkelpletterne langs sømmen af forvingens underside er nær vingespidsen slørede og utydelige.

Vingefang: 50 – 60 mm

Lignende arter:
Markperlemorsommerfugl, Speyeria aglaja  

Klitperlemorsommerfugl, Fabriciana niobe

Værtsplante: Larven lever på forskellige violarter – fx. Håret viol (Viola hirta), Hundeviol (Viola canina),  Kratviol (Viola riviniana), Skovviol (Viola reichenbachiana) og Almindelig stedmoderblomst (Viola tricolor)

Udbredelse: Almindelig i det meste af Europa på nær Irland, Skotland og Nordskandinavien. I Danmark er den i kraftig tilbagegang men kan fortsat træffes i Nordjylland, Læsø, Midtsjælland og på Bornholm.