KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Orange høsommerfugl

Orange høsommerfugl, Colias crocea, Clouded Yellow

Kendetegn: Orange høsommerfugl, Colias crocea er tydelig orange i flugten, og er faktisk lettest at kende når den flyver. Når den først har sat sig, sidder den altid med sammenklappede vinger, og er næsten umuligt at kende fra gul høsommerfugl.

Vingefang: 40 – 50 mm

Lignende arter:
Sydlig høsommerfugl, Colias alfacariensis
Gul høsommerfugl, Colias hyale

Værtsplanter: Primært på Lucerne (Medicago sativa) og sekundært på  Rødkløver (Trifolium pratense) og Almindelig kællingetand (Lotus corniculatus)

Udbredelse: Orange høsommerfugl, Colias crocea er meget almindelig i Sydeuropa. I Mellemeuropa er den en forholdsvis regelmæssig indvandrer. I det nordlige Europa på nær Nordskandinavien og Nordskotland ses den som tilflyver.
I Danmark kan Orange høsommerfugl observeres som tilflyver. Den ses dog hyppigst i Sydøstdanmark