KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Italiensk ildfugl

Italiensk ildfugl, Lycaena thersamon, Lesser Fiery Copper

Kendetegn: Lycaena thersamon hannen som ses på billederne har kobberrøde vinger med smalle sorte sømbremmer. Hunnen har tydeligere pletter på vingeoversiden. Bagvingeundersiden er grå med orange bånd og sorte pletter.

Vingefang: 28 – 32 mm

Lignende arter:
Dukatsommerfugl

Udbredelse: Lokalt udbredt i Italien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Balkanlandene.
Findes ikke i Danmark.

Lycaena thersamon4.jpgLycaena thersamon5.jpg