KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Italiensk ildfugl

Italiensk ildfugl, Lycaena thersamon, Lesser Fiery Copper

Kendetegn: Italiensk ildfugl, Lycaena thersamon hannen som ses på billederne har kobberrøde vinger med smalle sorte sømbremmer. Hunnen har tydeligere pletter på vingeoversiden. Bagvingeundersiden er grå med orange bånd og sorte pletter.

Vingefang: 28 – 32 mm

Udbredelse: Lokalt udbredt i Italien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Balkanlandene.
Findes ikke i Danmark.