KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Sortåret hvidvinge

Sortåret hvidvinge, Aporia crataegi, Black-veined White

Kendetegn: Sortåret hvidvinge, Aporia crataegi er lidt større end stor kålsommerfugl, og kendes på sine sorte ribber, som ses tydeligt på både over og undersiden af vingerne. På bagvingeundersiden kan den være pudret med mørke skæl.

Vingefang: 52 – 68 mm

Lignende arter:
Mnemosyne, Parnassius mnemosyne

Værtsplanter: Primært Tjørn (Crataegus), Almindelig røn (Sorbus aucuparia), Slåen (Prunus spinosa) og forskellige frugtræer.

Udbredelse: Europa på nær De Britiske Øer og Nordskandinavien. Sortåret hvidvinge er i Danmark en typisk jysk sommerfugl. Mest almindelig i Midt- og Østjylland syd for Limfjorden. Har i 1990-erne bredt sig til Nordjylland og Læsø. Sjælden i Sønderjylland.