KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Vejrandøje

Vejrandøje, Lasiommata megera, Wall Brown

Kendetegn: Vejrandøje, der er orangegul på vingeoversiden, har en stor øjenplet på forvingerne og fire mindre på bagvingerne. På bagvingeundersiden, der er grå med detaljerigt tegningsmønster, har den syv øjenpletter.

Vingefang: 35 – 44 mm

Udbredelse: Almindelig i Europa, men mangler i Nordskandinavien og Nordskotland Almindelig på Djursland, Sydfyn, Midt- og Nordsjælland, samt Bornholm. I resten af landet er den sjælden eller kun lokal forekommen.

Response code is 400