KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Vejrandøje

Vejrandøje, Lasiommata megera, Wall Brown

Kendetegn: Vejrandøje, Lasiommata megera der er orangegul på vingeoversiden, har en stor øjeplet på forvingerne og fire mindre på bagvingerne. På bagvingeundersiden, der er grå med detaljerigt tegningsmønster, har den syv øjepletter.

Vingefang: 35 – 44 mm

Værtsplanter: Larven lever på mange forskellige græsarter. Bl.a. Almindelig hundegræs (Dactylis glomerata), Svingel (Festuca sp.). Stilkaks (Brachypodium sp.) og Bølget bunke (Deschampsia flexuosa)

Udbredelse: Almindelig i Europa, men mangler i Nordskandinavien og Nordskotland.
Almindelig på Djursland, Midt- og Nordsjælland, samt Bornholm. I resten af landet er den sjælden eller kun lokal forekommen.