KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Blåfugle

Blåfuglefamilie, Lycaenidae

Underfamiler: Blåfugle, Polyommatinae – Ildfugle, Lycaeninae – Busksommerfugle, Theclinae. 

Sommerfugle i blåfuglefamilien er små sommerfugle  som omfatter egentlige blåfugle, ildfugle, samt busksommerfugle. Familien udgør  ca. 25% af Europas sommerfuglearter.
Mange af arterne i blåfuglefamilien lever i et meget spændende samspil med  myrer, idet sommerfuglelarverne opfostres af myrerne i deres tuer.