KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Østlig Mosaikbredpande, Muschampia alta

Østlig Mosaikbredpande, Muschampia alta, Sage Skipper

Kendetegn: Østlig Mosaikbredpande, Muschampia alta har på oversiden af forvingerne en markante hvid midtplet. På begge vingepar har den på oversiden slørede marginalpletter.
Vingeundersidernes grundfarve varierer efter sæsonen. Grønlig om foråret, brunlig, orange eller lyserød i midt- eller sensommeren.

Vingefang: 28- 30 mm 

Udbredelse: Østlig Moasaikbredpande, Muschampia alta er en søster art til Muschampia proto som flyver i Portugal, Spanien og Sydfrankrig.
Muschampia alta flyver i Syditalien og Sydøsteuropa.

Findes ikke i Danmark