KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Kvæsurtblåfugl

Kvæsurtblåfugl, Phengaris teleius, Scarce Large Blue

Kendetegn: Kvæsurtblåfugl, Phengaris teleius er knyttet til planten Læge-Kvæsurt (Sanguisorba offincinalis). Hannen har blågrå vingeoversider med bred mørk sømkant, og aflange sorte pletter på forvingerne. Hunnen har bredere sømkant og større pletter.
Undersiden er lyst brun med sorte pletter og uden blåt strøg.

Vingefang: 32 – 36 mm

Lignende arter:
Ensianblåfugl, Phengaris alcon
Sortplettet blåfugl, Phengaris arion

Udbredelse: Kvæsurtblåfugl, Phengaris teleius er en sjælden og lokal sommerfugl. Findes i Mellemeuropa og Litauen.
Findes ikke i Danmark.