KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Sortplettet blåfugl

Sortplettet blåfugl, Phengaris arion, Large Blue

Kendetegn: Sortplettet blåfugl, Phengaris arion er Danmarks største blåfugl. Oversiden af vingerne er skinnende blå med en bred mørk søm, og 5-6 dråbeformede sorte pletter i en bue uden for midtpletten. Oversiden er meget variabel og antallet af de sorte dråbeformede pletter varierer meget, men midtpletten har den altid. Undersiden har markante sorte pletter på sølvgrå bund, og et kraftigt blågrønt metalskær ved bagvingeroden.

Vingefang: 33 – 41 mm

Lignende arter:
Ensianblåfugl, Phengaris alcon
Kvæsurtblåfugl, Phengaris telejus

Værtsplanter: Bredbladet timian (Thymus pulegioides), Smalbladet timian (Thymus serpyllum) og Merian (Origanum vulgare).
Larven lever i sine første 2 uger i blomsterstanden og efter tredje hudskifte lader den sig falde til jorden. Her venter den på at en Hedestikmyre (Myrmica sabuleti) kommer forbi og bliver fristet af honningdråber som larven udskiller. Myren slæber den lille “labre” larve med ned i myretuen som kvitterer ved at spise boets myrelarver. I de ca. 10 måneder den lever i myretuen fortærer den ca. 1.000 myrelarver. I juni forpupper den sig og efter ca. 3 uger i slutningen af juni måned kravler den fineste Sortplettet blåfugl op af myretuen.

Udbredelse: Mellem- og Østeuropa, Italien og Sydsverige. I Danmark findes den kun på Møn.