KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Grønåret kålsommerfugl

Grønåret kålsommerfugl, Pieris napi, Green-veined White

Kendetegn: Grønåret kålsommerfugl, Pieris napi minder både om Lille kålsommerfugl og Stor kålsommerfugl. Det sikreste kendetegn er bagvingernes underside, hvor ribberne tydeligt fremtræder som grønne årer. Heraf navnet grønåret.

Vingefang: 36 – 50 mm

Lignende arter:
Lille kålsommerfugl, Pieris rapae
Stor kålsommerfugl, Pieris brassicae

Værtsplanter: Den lægger æg på mange forskellige planter i korsblomsterfamilien – De vigtigste er: Løgkarse (Alliaria petiolata), Engkarse (Cardamine pratensis), Vandkarse (Cardamine amara) og Rank vejsennep (Sisymbrium officinale).

Udbredelse: Grønåret kålsommerfugl, Pieris napi er udbredt i hele Europa.
I Danmark er den ligeledes udbredt og almindelig.