KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Hedepletvinge

Hedepletvinge, Euphydryas aurinia, Mash Fritillary

Kendetegn: Hedepletvingen`s vingeoversider er karakteristiske med sine kontrastrige tegninger i sort, gult og orange. Det bedste kendetegn er de sorte pletter i bagvingernes orange sømfelt. Oversiden af vingerne kan variere en del med hensyn til farverne og tegningerne.

Vingefang: 30 – 46 mm

Lignende arter:
Askepletvinge, Euphydryas maturna

Værtsplante: Primært Djævelsbid (Succisa pratensis)

Udbredelse: Europa, dog ikke Nordskandinavien, Italien, Grækenland og Middelhavsøerne.
I Danmark er den sjælden og findes kun få steder i Nordjylland.