KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Harlekinperlemorsommerfugl

HarlekinperlemorsommerfuglBoloria titania, Titania`s Fritillary

Kendetegn: Harlekinperlemorsommerfugl, Boloria titania kan fra oversiden forveksles med Violet perlemorsommerfugl, Boloria dia, men er større.
De har begge kraftige mørke tegninger og store runde postdiskal pletter – normalt kraftigst hos Harlekinperlemorsommerfugl, Boloria titania.
Bagvingekanten er mere rund end hos Violet perlemorsommerfugl.
Bagvingens underside er meget farverige og har kraftige V-trekanter i sømfeltet som næsten rører de runde postdiskal pletter.

Lignende arter:
Violet perlemorsommerfugl, Boloria dia

Vingefang: 42 – 48 mm

Udbredelse Lokal i bjergene i Centraleuropa, det sydlige Finland og de baltiske lande.
Finde ikke i Danmark.