KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Lille kålsommerfugl

Lille kålsommerfugl, Pieris rapae, Small White

Kendetegn: Lille kålsommerfugl kendes fra stor kålsommerfugl på sin mindre størrelse, og på at forvingepletten kun går ca. 1/4 del ned langs vingesømmen. Hos stor kålsommerfugl går forvingepletten godt halvvejs ned langs vingesømmen. Hannen har svage, eller ingen sorte pletter på forvingerne. Hunnen har normalt kraftige sorte pletter på begge sider af forvingerne.

Vingefang: 45 – 54 mm

Lignende arter:
Pieris mannii
Stor kålsommerfugl
Grønåret kålsommerfugl

Skovhvidvinge

Udbredelse: Lille kålsommerfugl er udbredt i hele Europa på nær Nordskandinavien.
Meget almindelig i hele Danmark

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/114707547102203679359/albumid/5025554877797534945?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]