KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Admiral

Admiral, Vanessa atalanta, Red admiral

Kendetegn: Admiralen kan ikke forveksles med nogen anden dansk sommerfugl.
På den sorte overside har den orange bånd og hvide pletter på vingespidserne. Bagvingeundersiden er brun med sorte mønster. Det orange bånd og de hvide pletter på forvingerne er det bedste kendetegn når den sidder med sammenklappede vinger.

Vingefang: 52 – 62 mm

Lignende arter:
Kanarisk admiral. Vanessa vulcania

Værtsplanter: Primært Stor nælde (Urtica dioica), men også Liden nælde (Urtica urens).

Udbredelse: Kan observeres i hele Europa, dog sjælden i Nordskandinavien. I Danmark kan den træffes i hele landet.