KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Skovhvidvinge

Skovhvidvinge, Leptidea sinapis, Wood White

Kendetegn: Skovhvidvingen, Leptidea sinapis ligner overfladisk den lille kålsommerfugl, men adskiller sig ved den spinkle krop og de spatelformede vinger. I hvile sidder den altid med sammenklappede vinger og i modlys ses dens mørke forvingeplet tydeligt.

Vingefang: 37 – 43 mm

Lignende arter:
Lille kålsommerfugl, Pieris rapae 

Udbredelse: Europa, dog ikke Skotland og Holland.
I Danmark er sidste registrering fra Østjylland i 1976 og den var tidligere almindelig i Nordsjælland.