KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Gråbåndet bredpande

Gråbåndet bredpande, Erynnis tages, Dingy Skipper

Kendetegn: Gråbåndet bredpande, Erynnis tages har tydelige gråmelerede forvinger, og små lyse pletter på bagvingerne. Efter kort tid bliver gråbåndet bredpande ret kedelig at se på, idet den hurtigt mister sine skæl, og fremstår næsten ensfarvet gråbrun.

Vingefang: 24 – 29 mm

Værtsplante: Primært Almindelig kællingetand (Lotus corniculatus)

Udbredelse: Europa på nær Nordskandinavien.
Danmark: En art i tilbagegang. I Jylland er dens udbredelsesområde skrumpet ind til Vest- og Nordjylland, samt Djursland og Læsø. Uden for Jylland er gråbåndet bredpande nu kun at finde på Melby Overdrev.