KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Albansk stenrandøje

Albansk Stenrandøje, Pseudochazara amymone,  Brown’s Grayling

Kendetegn: Albansk Stenrandøje, Pseudochazara amymone er svær at kende fra Smolikas Stenrandøje, Pseudochazara tisiphone som den flyver sammen med. Kun ca. 2% af Pseudochazara’erene der flyver på de stejle stenrige skråninger er P. amymone.

P. amymone er brunlig marmoreret på undersiden af vingerne og sømbåndet på forvingernes underside er skarpt afgrænset indadtil. På bagvingerne har den kun en øjeplet.

Vingefang: 47 – 53 mm

Lignende arter:
Smolikas Stenrandøje, Pseudochazara tisiphone

Udbredelse: Måske Europas mest sjældne dagsommerfugl. Den kendes kun fra tre lokaliteter i Albanien og muligvis også fra en hemmelig lokalitet i Nordgrækenland.