KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Kalkbredpande

Kalkbredpande, Thymelicus acteon, Lulworth Skipper

Kendetegn: Kalkbredpande, Thymelicus acteon vingeoversider er brunlige med orangegule tegninger på forvingernes overside. De orangegule tegninger er tydeligst hos hunnen.

Vingefang: 22 – 26 mm

Lignende arter:
Skråstregbredpande, Thymelicus Sylvestris
Stregbredpande, Thymelicus lineola 

Udbredelse: Træffes i Mellem- og Sydeuropa. Kalkbredpandens nordligste udbredelsesområde er Nordtyskland, og er endnu ikke fundet i Danmark.