KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Sandrandøje

Sandrandøje, Hipparchia semele, Grayling

Kendetegn: Sandrandøje, Hipparchia semele er en mester i camouflage når den sidder stille i sandet. Den hviler altid med sammenklappede vinger, hvor man tydelig ser at bagvingens underside er marmoreret i gråbrunt. Løfter sandrandøjen forvingerne kommer dens to karakteristiske øjne til syne.

Vingefang: 42- 50 mm

Lignende arter:
Kretisk sandrandøje, Hipparchia cretica

Værtsplanter: Larven lever på diverse græsarter såsom Fåresvingel (Festuca ovina), Hvene (Agrostis sp.). Opret hejre (Bromopsis erecta), Rottehale (Phleum sp.) og Hjælme (ammophila arenaria)

Udbredelse: I Europa er den udbredt på nær Nordskandinavien. I Danmark er Sandrandøjen knyttet til vore kyststrækninger, hvor den er almindelig.