KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Mangeplettet bjergrandøje

Mangeplettet bjergrandøje, Proterebia afra, Dalmatian Ringlet

Kendetegn: Mangeplettet bjergrandøje, Proterebia afra er et bjergdyr og kendetegnede ved de mange øjenpletter på både for- og bagvingerne. På undersiden har den tydelige lyse ribber.

Vingefang: 44 – 48 mm

Udbredelse: Findes meget lokalt i Nordgrækenland og Kroatien.