KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Kejserkåbe

Kejserkåbe, Argynnis paphia, Silver-washed Fritillary

Kendetegn: Kejserkåbehannen er letgenkendelig på sine markante sorte længdestriber af duftskæl på oversiden af forvingerne. Hunnen mangler duftskællene. I forhold til andre perlemorsommerfugle har både hannen og hunnen smalle og spidse vinger.
Det bedste kendetegn er undersiden af bagvingerne, som er grønlig med sølvstriber.

Vingefang: 54 – 70 mm

Lignende arter:
Kardinal, Argynnis pandora

Værtsplanter: Ægget lægges i furer på træstammer og klækker efter et par uger. Larven spiser æggeskallen som det eneste føde inden den sætter sig til overvintring på et lille silkespind.
Det efterfølgende forår kravler larven ned og finder en violplante som den sultne lille larve straks begynder at spise af. De benytter forskellige violarter – f.eks. Hundeviol (Viola canina) Kratviol (Viola riviniana), Skovviol (Viola reichenbachiana), Håret viol (Viola hirta), Martsviol (Viola odorata) og Stedmoderblomst (Viola tricolor)

Udbredelse: Kejserkåben, Argynnis paphia kan træffes i Europa på nær Sydspanien, Skotland og Nordskandinavien.
I Danmark har den været i tilbagegang i flere år, men har fået det klart bedre de sidste år. Den er mest almindelig på Bornholm, Sjælland og Lolland-Falster. I Jylland og på Fyn er der kun lokale forekomster.