KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Østlig plettet hvidvinge

Østlig plettet hvidvinge, Euchloe ausonia, Eastern Dappled White

Kendetegn: Østlig plettet hvidvinge har sorte forvingespidser og en stor diskalplet. Bagvingespidsen er tydeligt vinklet. Tegningerne på bagvingeundersiden er gulgrønne, ofte med små gule pletter især på ribberne

Lignende arter:
Grønbroget kålsommerfugl

Vingefang: 40 – 48 mm 

Udbredelse: Almindelig i Central- og Syditalien, samt Sydøsteuropa.
Findes ikke i Danmark

Euchloe ausonia2.jpgEuchloe ausonia3.jpgEuchloe ausonia5.jpgEuchloe ausonia6.jpgEuchloe ausonia, Larve.jpgEuchloe ausonia.jpgEuchloe ausonia i parring.2.jpgEuchloe ausonia i parring.jpgEuchloe ausonia4.jpgEuchloe ausonia.jpg