KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Stor Alpebredpande, Pyrgus carlinae

Stor Alpebredpande, Pyrgus carlinae, Carline Skipper

Kendetegn: Stor Alpebredpande, Pyrgus carlinae er en af de lidt større Pyrgus arter. Oversidens pletter er ret små og på bagvingerne er de hvide pletter diffuse men dog tilstede. De hvide midtcellepletter på forvingerne danner et “øje”, hvor den inderste er formet som et C.
Vingeundersiden er rødbrun. På bagvingernes underside har den to karakteristiske rektangulære hvide felter ved sømfeltet og i midterfeltet

Vingefang: 26 – 28 mm

Udbredelse: Lokalt i de vestlige alper (Frankrig, Italien og Schweiz) – flyver i 900-2.900 meters højde.