KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Mnemosyne

Mnemosyne, Parnassius mnemosyne, Clouded Apollo

Kendetegn: Mnemosyne, Parnassius mnemosyne kan i flugten minde en del om Sortåret hvidvinge som flyver på samme tid og har samme størrelse. I hvile genkendes Mnemosynen på forvingernes sorte pletter og glasklare partier ved sømmen.
Hunnen kendes nemmest på den blanke sorte krop. Hannens krop er beklædt med grå hår. Når Mnemosyne har parret sig – danner hunnen et kyskhedsbælte (sphragis) på de bageste led af bagkroppen for at forhindre yderligere parringer.

Vingefang: 52 – 62 mm

Arten er fredet i Norge og Sverige og de fleste lande i Europa

Lignende arter:
Sortåret hvidvinge, Aporia crataegi

Udbredelse: Er meget sjælden i Norge, Sverige og Finland. Herudover findes den i bjergområder i Mellem- og Sydeuropa, samt enkelte steder i De Baltiske Lande. I Danmark har den været uddød siden 1961