KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Guldhale

Guldhale, Thecla betulae, Brown Hairstreak

Kendetegn: Guldhalen, Thecla betulae kendes på sin flotte gyldne underside med hvide og sorte linier. Hunnen har store orange forvingepletter. Hannen mangler denne orange forvingeplet, og er også knap så gylden på undersiden af vingerne.

Vingefang: 35 – 40 mm

Værtsplanter: Primært Slåen (Prunus Spinosa), Mirabel (Prunus cerasifera) og Fuglekirsebær (Prunus avium)

Udbredelse: Guldhalen er udbredt i Europa på nær Skotland, Nordirland, Nordskandinavien, Sydspanien, Portugal, Syditalien og Middelhavsøerne.
I Danmark er den ikke særlig almindelig, og ses normalt kun ved aktiv søgen. Den holder sig skjult i tæt buskads, og i træernes kroner. Guldhalen er ikke observeret i Vest- og Nordvestjylland.