KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Lille Alpebredpande, Pyrgus warrenensis

Lille Alpebredpande, Pyrgus warrenensis, Warren’s Skipper

Kendetegn: Lille Alpebredpande, Pyrgus warrenensis er en af de mindre bredpander. Den har meget små hvide pletter på oversiden af forvingerne. Bemærk forvingernes ombukkede fold fortil.
Bagvingerne har meget svage udviskede pletter inkl. submarginale pletter.
På undersiden af bagvingerne har den to hvide rektangulære firkanter fortil.
Følehornsspidserne er flotte orange på undersiden.

Ligende arter:
Soløjebredpande, Pyrgus alveus

Vingefang: 23- 26 mm

Udbredelse: Lille Alpebredpande, Pyrgus warrenensis er ret sjælden og findes kun lokalt i Alperne.