KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Argusblåfugl

Argusblåfugl, Plebejus argus, Silver-studded Blue.

Kendetegn: Det kan være svært at skelne Argusblåfuglen fra Foranderlig blåfugl. Hannens sorte vingesøm er hos Argusblåfuglen ikke skarpt afgrænset, hvilket fremgår af billederne.
En anden kendetegn er at argushunnen, der har brune vingeoversider, ikke har nogen antydning af blåt. Hunnen hos foranderlig blåfugl, har derimod altid udbredt blå bestøvning i vingeoversidernes rodfelter.
En anden forvekslingsmulighed kan være Almindelig blåfugl. Men Argusblåfuglen har ikke nogen plet imellem forvingens midterplet og roden.

Vingefang: 20 – 31 mm

Lignende arter:
Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus

Foranderlig blåfugl, Plebejus idas

Værtsplanter: Primært Hedelyng (Calluna vulgaris) og Klokkelyng (Erica tetralix).

Udbredelse: Europa på nær Nordskandinavien, Irland og Skotland.
I Danmark er den knyttet til hede og overdrev. Mest almindelig i Jylland og langs Sjællands nordkyst.