KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Græsrandøje

Græsrandøje, Maniola jurtina, Meadow Brown

Kendetegn: Græsrandøje, Maniola jurtina har gråbrun overside, hvor hunnen har et stort tydeligt orange felt på forvingerne. Hannen har kun et meget lille orange felt. Begge kønnene har en øjeplet på forvingerne i det orange felt. Græsrandøjen kendes nemt på forvingens underside, hvor den har én sort øjeplet.

Vingefang: 40 – 60 mm

Lignende arter:
Tyrkisk græsrandøje, Maniola telmessia

Værtsplanter: Larven lever på en lang række forskellige græsarter. F.eks. Rapgræs (Poa sp.), Hvene (Agrostis sp.), Rød svingel (Festuca rubra) og rajgræs (Lolium sp.)

Udbredelse: Græsrandøje er Europas mest almindelige sommerfugle. Den findes i hele Europa på nær Nordskandinavien.
I Danmark er græsrandøje også meget almindelig, og kan træffes i hele landet.