KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Bredpander

Bredpandefamilien (Hesperiidae)

Bredpanderne kan minde noget om natsværmere. Men til forskel fra natsværmer har Bredpander, som andre dagsommerfugle,  kølleformede følehorn, og er aktive om dagen. De søger ivrigt til blomster for at suge nektar med deres meget lange sugesnabel.
Bredpande er et passende navn, idet følehornene sidder langt fra hinanden på deres store hoved.