KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Almindelig blåfugl

Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus, The Common Blue.

Kendetegn: Hannen er på oversiden skinnende blå med en smal sort søm og hvide frynser.
Hunnen varierer en del på oversiden. De kan være helt brune, men er normalt mere eller mindre blå i rodfeltet.
Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus kan nemt forveksles med andre blåfugle. For at artsbestemme den med sikkerhed skal man kigge på vingernes underside. Den har på bagvingerne en hvid kile, og har normalt en sort plet mellem forvingens midtplet og roden.

Vingefang: 25 – 33 mm

Lignende arter:
Rødplettet blåfugl Aricia agestis
 

Værtsplanter: Primært ærteplanter som Rødkløver (Trifolium pratense), Almindelig Kællingetand (Lotus corniculatus) og Humle-sneglebælg (Medicago lupulina).

Udbredelse: Almindelig blåfugl er en af de mest udbredte og almindelige sommerfugle i Europa.
Ligeledes udbredt og almindelig i Danmark.