KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Apollo

Apollo, Parnassius Apollo, Apollo

Kendetegn: Apollo er sommerfuglenes konge i bjergene. På oversiden og undersiden af bagvingerne har den to karakteristiske og meget iøjnefaldende røde pletter. De røde pletter kan også være orange. Når Apolloen har parret sig – danner hunnen et kyskhedsbælte (sphragis) på de bageste led af bagkroppen for at forhindre yderligere parringer.  

Arten er fredet i hele Europa

Vingefang: 70 – 90 mm

Udbredelse: Findes i de fleste større bjergkæder i over 1.000 meters højde og hvor der er stejle klippeskråninger. Apolloen er i kraftig tilbagegang de fleste steder i Europa. I Norden findes den lokalt i Norge, Sverige og Finland.
I Danmark er den uddø.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/114707547102203679359/albumid/5401695051298296881?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]