KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Violet perlemorsommerfugl

Violet perlemorsommerfugl, Boloria dia, Weaver`s Fritillary

Kendetegn: Violet perlemorsommerfugl, Boloria dia kan fra oversiden let forveksles med brunlig perlemorsommerfugl. Det forreste ydre hjørne (spidsen) på bagvingen er skarpt kantet på Violet perlemorsommerfuglen.  På bagvingens underside har den trekantede perlemorpletter, samt et brunviolet gennemgående bånd.

Lignenede arter:
Brunlig perlemorsommerfugl, Boloria selene

Vingefang: 32 – 34 mm

Udbredelse Mellemeuropa.
I 2003 blev Violet perlemorsommerfugl, Boloria dia for første gang observeret i Danmark, og blev set i de følgende år frem til og med 2006. Men Violet perlemorsommerfugl er nu desværre uddød efter at digerne blev sprøjtet 🙁