KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Kløverblåfugl

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis, Green-underside Blue

Kendetegn: Kløverblåfuglen, Glaucopsyche alexis har for hannens vedkommende blå oversidevinger med sort sømkant. Ribberne er lyse.

Hunnen er ret variabel på oversiden – lige fra næsten helt blå med bred og diffus sømkant til mørkebrun oversiden med lidt blåt ved vingeroden. 

På undersiden har Kløverblåfuglen på forvingerne store øjepletter som er størst ved forvingernes bagkant.

Vingefang: 26 – 37 mm

Lignende arter:
Engblåfugl, Cyaniris semiargus

Udbredelse: Udbredt i Syd- og Mellemeuropa. I Norden forekommer den på enkelt lokaliteter i Mellem- og Sydsverige, Norge, Finland samt i Litauen.
I Danmark er der registreret to fund fra Lolland i 1957 og på Læsø i 1987.